Politiinspektør Jens Elsebutangen: ikke personlig engasjement

Mannen som fikk min tillit ved å utgi seg for å være journalist i Tønsberg blad, pekte ut politiinspektør Jens Elsebutangen i Follo politidistrikt som «den røde tråden» i mine plutselige problemer med politiet, etter å ha gjennomgått saksdokumenter.
Da mannen skulle hevne seg over bruddet, kontaktet han derfor  Jens Elsebutangen personlig.

Han burde gått til sin lokale politistasjon i Vestfold om han virkelig var utsatt for noe straffbart. Mannen visste at han ikke ville bli tatt alvorlig med sprøytet sitt der hvor de kjente ham, så derfor henvendte han seg til ham han selv hadde pekt ut som min fiende. Den sjalu, forsmådde mannen reiste til og med fra sitt hjem i Vestfold til Elsebutangens sete i Ski for å forklare seg ytterligere.
Jeg fikk derimot aldri forklare meg i de etterhvert mange nye, stadig sprøere anmeldelsene.
(Mannen var ufør grunnet psykisk helse.)

Mannen forsøkte å  skremme vekk eller å alliere seg med mine potensielt nye menn, og han forsøkte å få meg kastet ut av Land Rover-miljøet. Han reiste også til Trondheim med sin nye venninne, hvor de oppsøkte mitt nye miljø.
Allikevel skrev Elsebutangen en lang og rørende mail (synes kanskje noen) til meg da han var på ferie i 2010, om sin egen rådgivningstjeneste for den forsmådde mannen.

Kvinnen som anmelder meg for stadig villere ting gjennom 7 år, har også lagt ut om Elsebutangens personlige service så fort mitt navn blir nevnt. Jeg mener det er bevist gjennom alle år at det er nødvendig med oppnevnelse av et uavhengig, nøytralt settepolitidistrikt. Elsebutangen og hans underordnede har i en årrekke klagd over at politiet har så mye å gjøre, og at de ikke har nok ressurser, og man må virkelig lure på hvorfor de ikke bare takker ja og blir kvitt et problem som han insinuerer at jeg er.

Elsebutangen på en søndag i ferien sin: ikke personlig engasjement

Da jeg purret på svar på en måned gammel henvendelse, mottok jeg en automatisk fraværsmail fra Elsebutangens epost, hvor han med skrivefeil opplyste om hvem som var ventet å fungere i hans fravær. Dette var mandag 5. juli 2010 i uke 27.
Søndag i samme ferieuke satte lederen for Follo politidistrikts jurister seg ned og skrev en personlig mail til meg, hvor han bedyret at han ikke var personlig engasjert i mine saker – til tross for at han avbrøt ferien nettopp for å behandle mine saker.

Mine uthevinger:

Fra: Jens Elsebutangen
Til: Kristin B. Bruun
5. juli 2010 kl. 11:59 (mandag i uke 27, min kommentar)

Jeg avvikler sommerferie i ukene 27-30. I mitt fravær fungerer følgende som leder Retts- og påtaleenheten:

Uke 27 – politiadvokat Knut Inge Stavang
Ukene 28-29 – politiadvokat Agnes Beate Hemiø
Uke 30 – politiadvokat Tor Anders Persen

Henvendelser som må bevares i de ovennevte uker må derfor rettes til de som fungerer.
God sommer.

Mvh Jens Elsebutangen
leder Retts- og påtaleenheten

Søndag 11. juli 2010, altså fortsatt i uke 27 hvor politiadvokat Knut Inge Stavang var ventet å «fungere» i Elsebutangens fravær, skrev Elsebutangen en lang, personlig mail til meg – enda han ikke hadde noe personlig engasjement i «saken».

Han skrev i mailen at han ikke var spesielt engasjert i meg og mine saker (på en feriesøndag), men at folk – som den forsmådde mannen – kontaktet ham for å få råd etter bruddet. Elsebutangen  fortalte om hvordan han hadde rådet og trøstet den dumpede mannen fra et annet politidistrikt.

Ikke visste jeg at politiledere på Elsebutangens nivå drev slik rådgivningstjeneste til forsmådde menn. Personlig ville jeg foretrekke at han ryddet opp i egne konflikter, slik han ble pålagt i 2001 av en rasende statsadvokat, og at han overlater jobben til en som sitter på åremål.

Saken er særdeles uheldig behandlet, skrev statsadvokaten i 2000
– Denne saken er særdeles uheldig behandlet! Jeg forventer nå at ledelsen ved retts- og påtaleseksjonen tar kontakt med klager og redegjør for og beklager den uheldige saksbehandlingen innledningsvis (…). – Jeg håper å få saken inn igjen med et skriv hvor det fremgår at politiet iallfall har forsøkt å ordne opp med klager, og hvor en eventuell opprettholdelse fra klager om at det klages, er seriøst kommentert!!

Politidistriktets mektigste mann

Som leder for retts- og påtaleenheten er politiinspektør Jens Elsebutangen i praksis politidistriktets mektigste mann. Over seg har han en politimester som sitter på åremål, og som må levere resultater for å ha jobb etter hver endt periode.

Politimesteren kan lett presses til å være «grei», fordi politijuristene Elsebutangen leder, avgjør hvilke saker som skal etterforskes og hva de skal henlegges som, eventuelt hva som skal til retten for pådømming.

Politidistriktets resultater måles etter aktiviteter og henleggelser/domfellelser. Hvis politimesteren får sin mektige underordnede mot seg, så vil han i prinsippet kunne saboteres, så han ikke har noen fremtidsutsikter. Problemstillingen er velkjent, og media burde adressere den.
(Derfor kan det være et billig, men effektivt statistikk-triks å kjøre storaksjon mot brukerdoser med narkotika. En politimester som motarbeides av sin underordnede, vil allikevel ikke ha noe å hente selv på dette.)

Mailene fra Elsebutangen

«Jens Elsebutangen <jens.elsebutangen@politiet.no>
Til: meg

11. juli 2010 kl. 15:16 (uke 27, inspektør Elsebutangens første ferieuke, min kommentar)

Viser til mitt svar pr E-mail av 9. juni nedenfor, og Deres E-mail av hhv 8. og 9. juni.

1. Påstand om personlig kommunikasjon mellom Vestfoldmann (NN) og undertegnede.

Svar: Jeg kan forsikre Dem om at det ikke var noe spesielt vedrørende den kommunikasjonen, og under ingen omstendigheter noe engasjement fra min side. (NN) ringte undertegnede noe tid før innlevering av sin anmeldelse av Dem, mai 2009. Han presenterte seg som Deres ekskjæreste  og opplyste at han hadde vært med Dem på Ski politistasjon tidligere i forbindelse med avhør i annen sak.
(Hvilket Elsebutangen visste bedre enn noen at var ren løgn: jeg var i mitt livs første avhør 22.02.2017, altså syv år senere. Min kommentar.)

Han ringte meg for å be om råd i forhold til den situasjon han hevdet at han hadde kommet i, i forhold til Dem (senere anmeldelse).
Jeg sa at jeg ikke kunne gi ham noen spesielt råd i den saken, men på generelt grunnlag sa jeg:
Konfliktlignende / ugreie situasjoner / uenigheter mellom personer, kan ofte gå over bare en tar tiden til hjelp.

Påståtte straffbare handlinger etterforskes av politiet, men det er ikke sikkert at etterforskningen vil medføre at det ender i noen reaksjon mot noen.
Anmeldelse av person (er), kan / vil ofte medføre at konfliktnivået øker.

Disse «råd» er ikke annerledes råd vi gir andre som hevder de er i lignende situasjoner. «

Neste gang du synes kjæresten eller eksen din er dum, vet du altså at du bare kan kontakte politiinspektør Jens Elsebutangen personlig. Han råder deg angivelig etter beste evne!
(Sannheten er at han hjalp mannen til å anmelde, og over hodet ikke rådet til noe som kunne dempe konflikten.
Tvert imot, så ble mannen invitert av Elsebutangen til å reise helt til Ski for å forklare seg ytterligere, i sakene hvor jeg ikke fikk forklare meg over hodet. Påstandene fra mannen faller i en normal verden på sin egen urimelighet, men for Elsebutangen holdt de.)

Jens Elsebutangen var personlig saksbehandler

I 2011 ble Elsebutangen kontaktet personlig av kvinnen som anmeldte meg for å stjele kjærester via nettdatingsider, kjøre biler jeg ikke eier lenger utenfor akkurat hennes hus ved tretiden om morgenen i svarteste november, og for å ha ødelagt «samarbeidet» med hennes eks-mann, enda hun har publisert i full offentlighet siden før jeg kom inn i partenes liv, at det aldri har vært noe samarbeid. Hun innrømmet på sjikanebloggen om meg at det var fordi jeg hadde nevnt Elsebutangen som min «hovedfiende».

Fra anmeldelse for kjærestetyveri, behandlet av Jens Elsebutangen personlig, og henlagt med påstand om at jeg er skyldig. Henleggelsen ble senere omgjort av statsadvokaten, blant annet grunnet anmeldelsenes innhold og historikk (damen er velkjent for politi og statsadvokat, hun har inngitt en rekke spektakulære anmeldelser gjennom årene): ikke grunnlag for å etterforske. Tar med utdrag fra anmeldelsen for kjærestetyveri via nettdatingside:

«Neste kontakt hun tar med (stjålen kjæreste) er via en «død» profil han hadde på et nett dating sted kalt Q500, (i følge han selv) Profilen hans var ikke aktiv, og bildet han brukte var samme som han brukte på Facebook. Dette var februar 2011.»

«(Jeg) lager mest sannsynlig en falsk profil, og studerer hans profil, for deretter å skrive om sin egen til å passe hans 100%. Systemet fanger opp dette og melder fra om at det finnes personer som matcher deg meget bra.»

Personlig engasjement allikevel

Takket være disse to, anses det bekreftet at Elsebutangen er personlig engasjert i mine saker. La meg gi ordet til kvinnen, som forteller at Elsebutangen advarer mot meg, og at det arrangeres telefonmøter med politiledelsen, selv driftsansvarlig, bare hun sier at dette handler om meg.

2014-10-11_irenehov-flagge-offentlig-stotte-bruun-etter-tlf-jenselsebutangen
I 2017 ble det fart i politiets absurde «saksbehandling» først da hun involverte pi Jens Elsebutangen.

Kvinnens beretning om telefonmøte med Elsebutangen og hans nestleder Marianne Børseth-Hansen, samt driftsansvarlig i Follo politidistrikt,  Kai Jøran Snipstad, som er tidligere lensmann i Nesodden. Driftsansvarlig har ansvar for bilpark og renhold, og steller nok ikke med rådgivningstjeneste à la Elsebutangen, men la gå:

«På Follo politikammer spurte jeg etter han som (jeg) kalte sin «hovedfiende». Retts og påtaleleder Jens Elsebutangen. Jeg tenkte at, om det er noen som vet hva hun er i stand til, så må det være han. Og det stemte.

Elsebutangen hadde ikke hørt lenge på hva jeg hadde å fortelle før han ba meg vente litt. Han skulle sette over telefonen og hente noen flere.
Han satte telefonen på høytaler og fortalte meg at han hadde med seg to til som kjente godt til (meg). Politiadvokat Marianne Børseth Hansen og administrasjonssjef Kai Snipstad.

De ba meg fortelle hva (jeg) hadde utsatt meg for. Jeg begynte å fortelle. Alle tre lyttet og ga tilbakemelding i små porsjoner som uttrykte sjokk og vantro. De var ikke et sekund i tvil om det jeg fortalte. Spesielt hvordan hun hadde utnyttet bruk av flere dokumenter med sensitive personopplysninger om meg, og spredd disse til mange. De kjente til hva Bruun var istand til.

Børseth Hansen fortalte at de hadde hatt flere lignende saker hvor (jeg) hadde forfulgt og trakassert andre. At nå var det nok. Nå skulle de «stoppe henne». Jeg fikk inntrykk av at jeg var den siste av en lang rekke personer.

Etter en lang samtale hvor jeg gikk gjennom de ulike handlingene til (meg), ble jeg bedt om å skrive en anmeldelse for hver handling/episode hun hadde utsatt meg for. Jeg måtte gjøre min del av jobben, og bidra med en grundig forklaring for å få stanset henne.

Jeg ble fortalt at det var høye beviskrav i straffesaker og at jeg måtte dokumentere etter beste evne. I tillegg ble jeg bedt om å beskrive utførlig hvilke konsekvenser det hadde hatt for meg. Både med tanke på min helse, for barna mine og mitt sosiale liv osv.. Det var ikke et forslag, men en oppfordring da la mye energi i.

Jeg ble møtt med forståelse og evne og vilje til å hjelpe av politiet. Jeg var så lettet at jeg gråt. Det jeg ikke visste den gangen, var hvor mye disse tre i Follo politiets ledelse egentlig visste om (meg), og hvor lenge hun hadde holdt på med dette. Og hvor mange hun hadde ødelagt for.

I dagene som fulgte skrev jeg mine anmeldelser og sendte direkte til Jens Elsebutangen som jeg hadde fått beskjed om. Jeg vedla vedtak fra flere etater i kommunen som hadde «samarbeidet» med (meg) som dokumentasjon for konsekvensene.

Jeg sendte med legeattester, barnevernsdokumenter, korrespondanse med offentlige etater osv. Det var tross alt til en leder i politiet, og jeg hadde ingen betenkeligheter med å sende sensitive personopplysninger om meg og barna til Elsebutangen.
Jeg stolte blondt på disse menneskene.»

2009-10-19_irenehov-sender-bruun-dokumentene-hun-siden-anklager-kirstenversland-marianacosenza-larshov-for-a-ha-sendt-bruun.png
Faksimile av mail til meg, som viser at kvinnen sendte meg dokumentene hun senere  anmeldte to tidligere assistenter falsk for å ha formidlet, samt anklager politiet for å ha formidlet til meg. Hun har ikke sendt disse til politiet. I dokumentene ligger blant annet en psykiatrisk vurdering av kvinnen, som ikke er til hennes fordel.

I år skriver kvinnen til politiet at hennes eks-mann har gitt meg dokumentene hun selv sendte meg i 2009, at jeg forsøker å begå selvmord, at jeg forsøker å få hennes eks-mann til å begå selvmord, at hun har mistet lysten til å leve, og at hun synes det er dumt at hun blir straffeforfulgt når hun forsøker å skade meg.

Det seneste jeg har fått innsyn i (12.09.2017), er at politiadvokat Daniel Sollie skal ha uttrykt ønske om å kontakte fastlegen hennes på grunn av hennes mentale helse. Mailene viste at hun arbeidet seg dypere og dypere inn i symptomene fra mai 2017. De siste viser at hun hadde sluppet taket i virkeligheten.

2018-03-19_ih-politiet-helikopter-an

Jens Elsebutangen om habilitet (09.06.2010)

Fra: Jens Elsebutangen
Sendt: 9. juni 2010 17:34
Til: ‘Kristin B. Bruun’
Kopi: Marthe Gaarder; Arne Jørgen Olafsen
Emne: VS: PURRING svar henvendelser

Viser til Deres mail av 30.04, 04.06 og 08.06 (2) og mine foreløpige svar av 21.05 og 08.06.
Jeg vil først gå igjennom Deres mail av 30.04, og besvare / kommentere Deres påstander og anførsler etterhvert som de kommer fortløpende. Jeg har for enkelthets skyld nummerert de.

 1. Begjæring om innsyn i alle dokumenter som vedrører deg fra januar 2009 og fremt til dags dato, oversendt Heimdal for innsyn før 7. mai.
  Svar: Begjæring om innsyn i straffesaksdokumenter er det påtaleansvarlig politiadvokat på saken(e) som tar stilling til. Dette vil bli derfor bli besvart av politiadvokat Marthe Gaarder.
  (Det er kanskje unødvendig å opplyse om at innsyn aldri ble gitt, heller ikke eller kanskje særlig ikke av politiadvokat Marthe Gaarder. Min kommentar.)
 2. Navn på etterforsker.
  Svar: Tidligere etterforskeres navn er De kjent med og disse har gått over i nye funksjoner. Saken er nå til påtalemessig behandling. Pr i dag er det ingen ny etterforsker på denne sak. 
  (Hvilket bekrefter at sakene aldri  ble etterforsket. Min kommentar.)
 3. Begjæring om innsyn i sak hvor De har anmeldt (X) fra Larvik for falsk forklaring, og hvorfor behandler politiet i Ski denne sak / Follo-politiets hjemmel for å behandle saken.
  Svar: Dette vil bli besvart av politiadvokat Marthe Gaarder.
  (Kanskje unødvendig å opplyse om at Marthe Gaarder aldri besvarte dette. Min kommentar.)
 4. Begjæring om innsyn i saken med besøksforbudet De skal ha blitt ilagt fra 24. august til 24. desember.
  Svar: Dette vil bli besvart av politiadvokat Marthe Gaarder. 
  (Kanskje unødvendig å opplyse om at Marthe Gaarder aldri besvarte dette. Min kommentar.)
 5. Vedtak gjort av insp Jens Elsebutangen om at alt som vedrører Dem skal behandles i Ski. Begjæring om innsyn i dette vedtak.
  Svar: Follo pd er ikke inhabilt til å behandle saker som gjelder Dem. Det er tidligere avgjort også av Statsadvokaten i Oslo. (Hvor er statsadvokatens avgjørelser om dette? Hva er de basert på? Hvor er politiets påtegninger? Hvorfor har jeg aldri fått innsyn i disse? Min kommentar.)

  For et par år tilbake «tilbød» politidistriktet Dem alikevel at saker som De var involvert eller måtte bli involvert i skulle behandles ved Ski politistasjon og ikke ved Nesodden lensmannskontor.
  Dette var imidlertid på ingen måte noen erkjennelse av at lensmannskontoret eller noen av Deres ansatte hadde opptrådt straffbart eller på annen måte ukorrekt overfor Dem.
  De var imidlertid ikke fornøyd med lensmannskontoret samtidig som lensmannskontoret ved denne endringen ble spart for å ha med disse sakene å gjøre.Denne endringen var De på det tidspunktet godt fornøyd med. At De endrer oppfatning etterhvert er et annet forhold.(Tre år senere, i 2013, fikk jeg innsyn i at det lokale lensmannskontoret ved lensmann Kai Jørand Snipstads avtalte med politiadvokat Jorid Kile Berg i 2000 at overfallet fra kameraten til lensmannen skulle henlegges uten etterforskning – seks dager etter at overfallet hadde funnet sted. Politiet hadde «mistet» legerapportene som bekreftet skadene mine, samt politiets egne foto av skadene. Min kommentar.)

  Alt vedrørende denne endringen står omtalt her og det er ikke noe mer å få innsyn i.
  (Hvor er «her»? I dette punktet? Jeg tviler på at politiet kan fatte beslutninger uten å dokumentere, jf. politiets krav til rapportskriving og journalføring. Det skal allikevel nevnes at jeg har klagd mye på politiets nesten utrolige evne til å «miste» dokumenter som de synes er ubehagelige for dem. De kan til og med «miste» dokumenter ut av datasystemene de er produsert i! De blir også veldig sinte når jeg tilbyr meg å ta en prat med it-ansvarlig for gjenfinning av dokumentene. Politiets backup-rutiner formodes å være over gjennomsnittlig gode. Min kommentar.)

  Fra 1. juni har Follo politidistrikt endret sin organisering og vi har nå kun to politistasjoner, alle lensmannskontorer og tidligere politistasjoner er nedlagt. Follo politistasjon dekker nå Follokommunene.
 6. Begjæring om å få forklare deg, henvisning til telefaks sendt Marianne Børseth-Hansen /begjæring om innsyn i hjemmel for avslag.
  Svar: Slike begjæringer som ikke etterkommes av politiet skal alltid rettes til påtaleansvarlig på saken, i dette tilfelle Marthe Gaarder.
  (Og Marthe Gaarder ga meg selvsagt ingen begrunnelse, og heller ikke noe innsyn. Min kommentar.)
 7. Begjæring om innsyn i hva siktelsen mot Dem er hjemlet i.
  Svar: Skal rettes til og behandles av påtaleansvarlig på saken, Marthe Gaarder.

  (Som selvsagt aldri opplyste om dette. Det er til dags dato en hemmelighet. Jeg fikk aldri lov til å «gjendrive anklagene» gjennom min forklaring. Det er rart med det. Min kommentar.)
 8. Begjæring om at politiadvokat Marthe Gaarder skal tas av saken.
  Svar: Dette er tidligere behandlet av Statsadvokaten i Oslo, som ikke fant grunnlag for at Gaarder ikke var habil til å behandle saken. Kan ikke se at grunnlaget stiller seg annerledes nå. Forøvrig kan jeg ikke kjenne meg helt igjen i hvordan De fremstiller Marthe Gaarder i forhold til hvordan Gaarder ellers fremstår.
  (Hvorfor er jeg ukjent med statsadvokatens behandling av dette spørsmålet? Skulle jeg ikke ha mottatt noe om saken fra behandlende instans? Jeg følger opp dette overfor statsadvokaten. Min kommentar.)

Jeg viser til Deres mail av 4. juni og vil besvare / kommentere Deres nye påstander / anførsler.

 1. Involvering av sentralbordet / insp Elsebutangens personlig engasjement / personvern og rettssikkerhet
  Svar: Deres henvendelser til politidistriktet er av et betydelig omfang, hvor dessverre alt for mange medarbeidere ved Retts- og påtaleenheten har blitt involvert.
  Jeg har meddelt sentralbordet at det er påtaleansvarlig Marthe Gaarder som er rett adressat for Deres henvendelser i saker hvor De er involvert, og at det er jeg som skal kontaktes når det gjelder henvendelser / klager som ikke gjelder konkrete saker.

  (Jens Elsebutangen bekreftet med dette at han er personlig involvert, til tross for at mine henvendelser angivelig er av et betydelig omfang. Ved innsyn er det jo nesten ingen, men ham om det.
  Det er ikke mange i Norge som har opplevd slik særbehandling av lederen for retts- og påtale i et av landets største politidistrikt.
  All saksbehandling bekrefter Elsebutangens personlige engasjement, og dermed at det er nødvendig med oppnevning av et uavhengig settepolitidistrikt. Min kommentar.)

  Jeg kan forsikre Dem at undertegnede ikke har noe spesielt engasjement i saken utover De oppgaver som ligger til meg.
  (Jeg vil gjerne se Elsebutangens stillingsinstruks: rådgivning av forsmådde menn og telefonmøter med sjalu kvinner, han har lange personlige telefonsamtaler med disse, og de må reise helt til Ski for å «forklare seg ytterligere». Min kommentar.)

  I dette ligger det imidlertid en oppgave nemlig å begrense at personer som ikke har noe med saken Deres å gjøre, alikevel som nevnt blir involvert som følge av Deres uttalige henvendelser, i de tilfeller de som skal behandle henvendelser ikke er tilstede / ikke er tilgjengelig. Deres personvern og rettssikkerhet søker vi å ivareta i alle henseende.
  (Som nevnt ønsker jeg å se Elsebutangens stillingsinstruks for «rådgivningssamtaler». Den vil vel kunne fremlegges av politiet, eller må jeg til Justisdepartementet – eller Politidirektoratet? Min kommentar.)

 2. Begjæring om opprettelse av settepolitidistrikt.
  Svar: Dette er tidligere behandlet av Statsadvokaten i Oslo og avslått.
  (På hvilket grunnlag? Hvorfor er jeg ikke blitt informert om dette, og ikke om klageadgang? Min kommentar.)

  Det er ingen nye omstendigheter som endrer på dette etter vår oppfatning. En eksplisitt klage til Statsadvokaten over dette standpunkt inkludert en begrunnelse for hvilke nye omstendigheter som skulle begrunne dette( nye i forhold til de som er påberopt tidligere) vil bli sendt over til Statsadvokaten i Oslo for behandling.
  (Hvordan skulle jeg kunne gjøre det, når jeg ikke ante hva politiet hadde begrunnet dette med overfor statsadvokaten? Min kommentar.)
 3. Klagenes journalnummer.
  Svar: Vil bli besvart av påtaleansvarlig politiadvokat Marthe Gaarder.
  (Det ble selvsagt aldri gjort. Jeg fikk første saksinnsyn høsten 2013, etter at en advokat hadde jobbet med det uvillige politiet for å få dette i over et år.
  Det var derfor jeg fant brevet fra statsadvokaten – fra 2001. Høsten 2013.
  Politiadvokat Marthe Gaarder hadde bare slengt dokumenter inn i saksmapper uten å journalføre: det manglet dokumentnummer og oversikter over dokumentene.
  Dette hadde statsadvokaten ifølge politiinspektør Jens Elsebutangen visstnok intet å innvende mot. Min kommentar.)

Jeg viser til Deres mail av 8. juni kl 1358 og til mail av 8. juni kl 1553. Disse mailene vil nå bli tatt under behandling og besvart så fort det lar seg gjøre (og senest innen 3 uker) forsåvidt disse inneholder nye påstander og anførsler, eller påstander og anførsler som er fremsatt tidligere men som ikke skulle være besvart.

Kopi av denne mail vil bli sendt politiadvokat Marthe Gaarder som vil besvare de punktene som jeg har skrevet at hun er rett adressat. Kopi bli også sendt politimester Arne Jørgen Olafsen til orientering.
(Verken Marthe Gaarder eller Arne Jørgen Olafsen ga meg innsyn i eller opplysninger om sakene. De forble ukjent til høsten 2013. Min kommentar.)

Mvh

Jens Elsebutangen
leder Retts- og påtaleenheten
Follo politidistrikt

Oppdatert 07.07.2018

Jens Elsebutangen trekker sitt personlige engasjement 22.03.2018

11. juni 2018 publiserte kvinnen et sjikaneinnlegg om sin gamle samarbeidspartner, politiinspektør Jens Elsebutangen. Han hadde «dumpet» henne i mars i år, etter at hans nye underordnede tok grep, og han ble tvunget til å fratre.

Irene Hov publiserer mail fra politiinspektør Jens Elsebutangen
Først etter at politiadvokatene fra de andre distriktene satte foten ned, trakk politiinspektør Jens Elsebutangen seg som kvinnens personlige saksbehandler. Nesten alle hennes henvendelser til politiet har vært via ham.

Jens Elsebutangen skrev til kvinnen 22.03.2018 at han nå ikke lenger kan engasjere seg i sakene hennes (mot meg). Slik håndterte han altså «ikke personlig engasjement». Nedenfor utskrift av eposten fra Elsebutangen.

22.03.2018, kl 14:51

Til «Daniel», «meg», «Rita», «Postmottak», «Follo», «post» …

Hei!

Da jeg har gått over i en ny stilling, som ikke på noen måte har noe med behandling av deres saker / mailer/ anliggender å gjøre, ber jeg om at jeg ikke står som adressat / kopiadressat for noen av deres henvendelser / mailer.

Jens Elsebutangen
politiinspektør

Øst politidistrikt

E-post: jens.elsebutangen@politiet.no
http://www.politi.no

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..