Statsadvokaten henviser til Spesialenheten

3. mai 2017 ringte politiadvokat Daniel Sollie og sa jeg var ilagt et besøksforbud – 18. april! Han avviste at besøksforbudet skulle forkynnes. Han nektet å opplyse om grunnlaget for det.

Jeg klagde umiddelbart til statsadvokaten, som to ganger samme dag henviste til Spesialenheten for politisaker:

Dette må du sende til spesialenheten for politisaker, politimesteren eller kontakte en advokat.

Mvh
Oslo statsadvokatembeter

Ifølge Spesialenheten betyr dette at statsadvokaten mener politiet har begått straffbare handlinger.
Du får ikke oppnevnt forsvarer/bistandsadvokat i slike saker. Skal du da få den hjelpen du trenger, må du ha veldig god råd. Er det riktig at norske borgere står helt uten rettsvern, slik disse sakene viser?

2017-05-03_statsadvokaten-nekter-behandle-klage-henviser-spesialenheten

Her er Daniel Sollie og muligens politibetjent Rune Toppers besøksforbud-juks.

Mailen som fikk statsadvokaten til å stanse saksbehandling

Fra: Kristin B. Bruun
Sendt: 2. mai 2017 22:27
Til: Postmottak HPM Oslo Statsadv
Emne: Fwd: Gjensidig besøksforbud uten oppgitt grunnlag – begjærer rettslig behandling – del I

Videresendes til statsadvokaten som klage på saksbehandling, og ber om tilbakemelding om hvorvidt statsadvokaten har mottatt mine klager så langt, samt en vurdering av at min begjæring om rettergangsskritt for avkreftelse av mistanke fra 30.03.2017 enda ikke er behandlet.

Jeg sa opp jobben min og har vært arbeidsledig, samt bodd på hemmelig adresse fra og med 01.09.2016 i fjor på grunn av (den psykisk syke kvinnen)s forfølgelse.

I dag ble jeg ilagt et «gjensidig besøksforbud» mot (den psykisk syke kvinnen), uten at politiet vil begrunne dette.

Jeg aner ikke noen ting om grunnlaget, og skal åpenbart ikke få forklare meg heller.
Den ukjente anmeldelsen ser ut til å stamme fra 22.02.2017.

Politiet kan ikke skylde på ressursmangel, når man ser hvor store ressurser de bruker på sprøytet til (den psykisk syke kvinnen). Jf. vedlagte tilsvar til lagmannsretten, hvor jeg tilbakeviser anmeldelsen av 22.02.2017 fordi jeg er ukjent med den, og politiet derfor ikke kan legge den til grunn for noe som helst. Særlig ikke når man ser på sakenes innhold forøvrig.

En noterer seg anmeldelsene til Twitter, med kopi til Jens Elsebutangen, tidligere lensmann i Nesodden og de siste år ansvarlig for drift i Follo pd, nå muligens i Politi Øst Kai jøran Snipstad, tips hos Dagbladet, VG, Aftenposten og Romerike blad, en skjermdump som viser at den psykisk syke kvinnen har prestert å inngi over 120 klager på min twitterkonto på en måned i 2014 eller deromkring, også dette med kopi til nevnte instanser, samt mailene fra den beryktede abort- og helvetespredikanten pastor Jan Aage Torp som er kjent for å forfølge også sin egen sønn, mens tre av hans seks barn åpent har tatt avstand fra ham på grunn av svært traumatisk oppvekst – jeg gir opp å oppsummere galskapen, for det er hva dette er.

Ærlig talt: tyveri av kjæreste via nettdatingside, pi Jens Elsebutangen som leder retts- og påtaleenheten i Follo pd/Politi Øst var personlig saksbehandler, og saken ble med de øvrige henlagt på bakgrunn av en falsk legeerklæring fra psykiater Michael Setsaas uten personlig undersøkelse av meg, og uten innhenting av komparentopplysninger av pa Marthe Gaarder i en helt annen sak fra året før, siden omgjort av statsadvokaten: ikke grunnlag for å etterforske, fordi heller ikke de sakene var etterforsket!

Det er på tide at noen tar tak i de mange klagene på at konflikten med pi Jens Elsebutangen har fått vedvare i 17 år, og at ingen har tatt ansvar og reagert.

Jeg har ikke forklart meg i strømmen av anmeldelser og det som antydes å være det hemmelige grunnlaget for det gjensidige besøksforbudet jeg i dag ble ilagt mot (den psykisk syke kvinnen), er jeg helt ukjent med. Det skal jo ikke være sånn.

Anmeldelsen ble etter min forståelse inngitt 22.02.2017, og jeg har ikke vært innkalt til avhør. Politiet legger den allikevel til grunn for besøksforbud på hemmelig grunnlag! Blant annet omtales sms. Mine siste sms til (den psykisk syke kvinnen) stammer fra 07.04.2010.

Det sier seg selv at noe er galt i disse sakene, som i alle foregående. Spetakkelet ble utløst av at jeg i vedlagte mail til (den psykisk syke kvinnen) av 11.01.2017 ba henne gi meg og min familie fred ihvertfall i ETT år, så vi kunne få sørge over min fars bortgang dagen før.

SØRGE I FRED
*Hun drev grov utpressing mot sin far for at han skulle betale rettssakene hennes, og sørge for at hun ikke måtte selge huset sitt. Når han ikke gikk med på det, saksøkte hun faren for 13 millioner i erstatning for ødelagt barndom og karriere, begrunnet med at han var psykopat og ond. Han sa nei til å hjelpe sin datter. Hun valgte å ikke oppgi ny adresse etter flytting, og til politiet opplyste hun at hun «måtte» flytte til hemmelig adresse fordi jeg hadde «drapstruet» henne og var årsaken til at hun gikk i dekning. Når faren døde i januar, la hun skylden på meg for at hun ikke fikk sørge i fred.

Det er svindel og løgn alt sammen, og hun har drevet med det i over 20 år.
(Kvinnen omtaler meg på Facebook 28.10.2017)

Hun gikk til politiet seks dager senere, og innga årets første falske anmeldelse, som ble lagt til grunn for det uriktige besøksforbudet som tingretten opphevet. Dette utløste åpenbart en viss frustrasjon fra politiet: ikke mindre enn to politiadvokater har signert en nokså spesiell anke med henvisning til ikke etterforskede, høyst sannsynlig fullstendig grunnløse anklager mot meg, og det har til nå vært hele tre forskjellige politiadvokater involvert. Politiet hadde til og med kapasitet til å sende svært blond advokat i tingretten, for å fortelle meg at jeg måtte skjønne at det var til mitt beste også den gangen å være ilagt et gjensidig besøksforbud mot (den psykisk syke kvinnen).

Dette er det totale vanvidd.

Vennlig hilsen

Kristin B. Bruun

Oppdatert november 2018

Spesialenhetens løgn

20.03.2018 fattet Spesialenheten sin beslutning. Man finner dette om saken på deres offisielle side, som er en ren løgn. Ikke et ord om sakens faktum, nemlig at saken ble henvist til Spesialenheten fra statsadvokaten, som aldri behandlet klagen min.

«Sak 274-17– 123, 20.03.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE ETTERFORSKING I STRAFFESAK

Politidistrikt:
Øst politidistrikt

Anmeldelsen:
A og B hadde en pågående konflikt som førte til etterforsking mot begge. A ble ilagt besøksforbud overfor B, og A ble etterforsket for brudd på forbudet. B ble etterforsket for plagsom og hensynsløs atferd overfor A. Straffesakene mot A og B ble opprettet av politiet i januar 2017. A klaget til politiet over treg saksbehandling, og hun krevde oppnevnt settepolitidistrikt. I tillegg til å klage til politiet, anmeldte hun politiet til Spesialenheten. Anmeldelsen ble inngitt i mai 2017.

Spesialenhetens undersøkelser:
Det er opptatt forklaring fra anmelder og innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Spesialenhetens vurdering:
Etter at A anmeldte politiet, ferdigstilte politiet etterforskingen mot A og B. Begge ble i juli 2017 ilagt forelegg. Begge nektet å vedta forelegget. Hovedforhandling ble berammet til januar 2018. Hovedforhandlingen ble stanset for at det skulle foretas prejudisell observasjon av A og B, og er utsatt til slutten av februar 2018.

Spesialenheten fant ikke grunnlag for å iverksette etterforsking. Gjennomgangen av straffesakene mot A og B ga ingen holdepunkter for at tjenesten var utført på en måte som kunne medføre straffeansvar.

Vedtak:
Saken er henlagt uten etterforsking.»

 

 

 

 

5 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..