Brage Husdal: ikke så langt, da, som det du pleier å skrive!

Kvinnen ringer Brage Husdal i Øst politidistrikt 2. februar 2017. Opptaket har hun publisert via Facebook og Twitter i perioden hvor hun var ilagt to av tre besøksforbud mot meg, som hun aldri overholdt. I løpet av samtalen blir det klart at hun ringer politiet fordi hun er ensom, og trenger noen å snakke med.

Samme dag som kvinnen får dommen, publiserer hun opptaket. Hun var ilagt det andre besøksforbudet, og var blitt idømt tre års kontaktforbud. Det hjelper ikke, hun fortsetter som før.

Kvinnen forteller politiet at hun fortjener tre millioner kroner i erstatning fordi jeg tidvis har tatt til motmæle mot henne og hetsvenninnenes omfattende, vedvarende forfølgelse og trakassering av særlig meg, men også mine venner og min familie, samt arbeidsgiveren jeg hadde til hun umuliggjorde arbeidsforholdet.

Her angriper hun en venn av meg, helt ut av det blå i mai 2019, utelukkende fordi han har kontakt med meg. Ha det i bakhodet når du leser utskriften av samtalen hun hadde med Øst politi ved Svein Brage Husdal i februar 2017:

Ut av det blå gikk kvinnen til angrep på en av mine venner i mai i år, 2019. Hun skiftet relativt fort til personangrep. Han bør nok også straffeforfølges av Øst politidistrikt, for jeg kan ikke være den eneste som begår straffbare handlinger når jeg tar til motmæle mot galskapen hun dikter oss inn i.
Alle eller ingen i en fungerende rettsstat.
«Ferdig snakka.»

Når du er ensom – ring politiet!

Kvinnen: (har nok presentert seg) – som – eh – ringer.
Brage Husdal: Ja!
Kvinnen: Jeg – eh – jeg ka gjerne melde fra – eller jeg vil gjerne melde fra om brudd på et besøksforbud –
Brage Husdal: Ja!

Kvinnen: Og det er (mitt fornavn, og maltrakterer så mitt vakre, franske mellomnavn –tips: ikke prøv å uttale det om du ikke vet hvordan, det er tross alt et mellomnavn!)
Brage Husdal (hvisker): Jah

Kvinnen: Hun – eh – dette er andre gangen hun bryter det – i dag – eeeh – hun – eh – hun er – eh – hun er – hm – hun er blokkert på alle mulige måter på – eh – på nett, og på – eh – på sosiale medier
(Hvor mener kvinnen de sosiale mediene befinner seg, liksom, om ikke på nett? I radio? I taklampen?)
blokkert mange ganger, mange ulike – eh – kontoer – som – eh – er i hennes navn – øh – og hun – eh – kopierer å – å – eh – publiserer offentlig – eh – sjikane mot meg – å – å – å kopierer det jeg har skrevet og henger ut mine venner å –

Denne sjikanen lå fortsatt ute på kvinnens profil da telefonsamtalen fant sted. Brage Husdal hadde tidligere fortalt henne at hun måtte fjerne sitt om meg, hvis jeg skulle kunne ilegges besøksforbud, for han var tilbøyelig til å være enig i at jeg hadde tilsvarsrett.

Kvinnen: Jeg vet ikke hvordan hun – hun – får tak i – eh – absolutt alt jeg skriver –
(Til alle som lurer: sjekk at det ikke står «Offentlig», heller for «venner» eller aller helst «Kun meg» før man trykker på publiserings-knappen, om man ikke ønsker at de man skriver om, skal kunne lese ens sjikane av og løgner om dem!)
Brage Husdal: Jah!

Dette sjikaneinnlegget lå ute helt frem til 03.01.2018, altså mens hun beklagde seg til politiet fordi jeg uttrykte mine meninger om å bli ilagt besøksforbud mot en stalker som dette.
Legg merke til kloden: kvinnen skriver alt offentlig,
nettopp for at jeg skal se det.

Kvinnen: – men – eh – hun – eh – å – eh – hun gjorde det 25. januar, og hun har gjort det igjen i dag!
Brage Husdal: Jah!

(Det angivelige bruddet 25. januar er dokumentert nederst i posten, altså hva jeg kommenterte. Det er helt riktig at jeg ble dømt for kommentaren, uten at den er satt i sammenheng med hva jeg faktisk kommenterte. Kvinnen ble ikke straffeforfulgt for sine faktiske brudd på sitt besøksforbud, og hvor hun fikk meg ilagt nytt besøksforbud etter falske anklager. Mer om dette i annet blogginnlegg.)

Litt hjelp til den som trenger det: den lille «kloden» under navnet ditt på innleggene på Facebook betyr at de er publisert offentlig.
Kvinnen har i mange år spredt sin sjikane av
meg over alt hvor hun ferdes.

Kvinnen: Og nå – eh – er hun ikke lenger redd for å bryte besøksforbudet, ser det ut som …

Kvinnens kommentar til til ETT av sine offentlige sjikaneinnlegg om meg fra 4. januar 2017, med offentliggjøring av mine private brev, påstander om min mentale helse, osv.
Jeg ble ironisk nok ilagt besøksforbud mot denne kvinnen 19. januar 2017, mens alt dette lå ute.

Brage Husdal: Nei. Men da må du nesten sende det herre skriftlig til oss.
Kvinnen: Ja, det skal jeg gjøre. (blir bestemt)
Brage Husdal: Jah
Kvinnen: Øh – jeg – eh – jeg tar kopi og sånn i løpet av dagen (høres kommanderende ut)
Brage Husdal: Jah

Også denne sjikanen av meg lå offentlig tilgjengelig da kvinnen påsto at jeg brøt mitt besøksforbud. Jeg har tross alt lov til å ta til motmæle når påtalemakten demonstrerer slik urettferdighet eller udugelighet som i min sak. Enten må alle hun forfølger straffeforfølges for å ta til motmæle, eller ingen. Jeg stemmer for det siste, og for at hun stoppes.

Kvinnen «sender en kopi» og «så en litt ryddig oppstilling»

Fra utskrift av kvinnens henvendelser (om meg) til Follopolitiet på Twitter. Hun kommuniserer med to notoriske og til dels straffedømte netthetsere, og seg selv i to falske profiler.
Lang utskrift her.

Kvinnen: For det – det spiller ingen rolle om hun sletter det i løpet av dagen heller, for hun ha- hun har jo allerede gjort det, så – jeg sender en kopi og så en litt ryddig oppstilling på – eh – på det som er gjort!
Brage Husdal: Ja!
Kvinnen: Så – ehm – JA, jeg gjør det! Jeg ska bare – bare – (blir avbrutt)

Kvinnen hadde fått forkynt dom med tre års kontaktforbud, og gjenopptok skrivingen om meg så fort hun kom ut av retten. Helikopter-vrangforestillingene er jo morsomme, da.

Brage Husdal: ikke så langt, da, som det du pleier å skrive!

Brage Husdal: Ikke – ikke – ikke så langt, da, som det du pleier å skrive!
Kvinnen: Nei – (ler) – å – ærre langt – neida
Brage Husdal: Ja – det – det – vi klarer ikke å forholde oss til det med – det blir altfor mye – eh – vi kan ikke gå inn på alle de vedleggene der –

Kvinnen: (blir irritert) Nei, men eh – men – (lager en lyd) – det er veldig ille for meg som må forholde meg til det, fordet at det er grusomt til arbeidskapasitet den dama har, asså …
(Kvinnen er veldig opptatt av «middels intelligens». De fleste som har slikt, forstår at de får fred for folk når de fjerner sjikanen de lar ligge ut om dem, og i hvert fall om folk har en jobb å gå til, og får ha sin familie, sine venner, kjærester og annet fra deres privatliv i fred. Jeg solgte hjemmet mitt, og sa opp jobben min for å få fred for dama. Så fant Øst politidistrikt meg skyldig i løgnene hennes, og utelot at jeg gikk langt for å få fred …)

Brage Husdal: Jah …

Hun bare tar kopi, det er ikke hun som skriver, lyver kvinnen til politiet. Enda et brudd på hennes tredje besøksforbud. Hun blir ikke straffeforfulgt.

Kvinnen: det ække jeg som skriver det, skjønner du, jeg tar bare kopi, jeg …
(Og «glemmer» samtidig å ta med det jeg svarer på – det er vel så fort gjort når man er besatt av noen, og ikke klarer å la dem være i fred …)
Brage Husdal: (ler) Jaha, skjønner, skjønner …

Krav om erstatning – tre millioner er passe

Kvinnen: Og det er – eh – det er helt forferdelig, asså. Så – ehm – …
(Kvinnen får nytt initiativ, ønsker åpenbart ikke å legge på enda)

Men du, jeg hadde tenkt å spørre deg om en annen ting. Det- eh – det er – eh – jæ skulle skrive – sette opp en dokumentasjon på erstatning innen tre uker etter anmeldelse –

Brage Husdal: Ja

Kvinnen: Og jeg – eh – eeeh – ja, jeg er veldig usikker på det her. Eh – jeg tenkte jeg skulle snakke med en advokat i dag (og dette ringer hun politiet om?)
men – dette her – den anmeldelsen jeg har levert – den er jo liksom fra februar 2016
(om bilkjøring utenfor huset hennes i biler jeg ikke hadde lenger, i november 2016, å hei hvor det går i Øst politidistrikt …)
– asså det er liksom ett år.

Brage Husdal: Jah

Kvinnen sjikanerer meg i februar 2016, når hun skal ha anmeldt meg igjen. Jeg blir til «spyflue» som bare kan tråkkes på, etter at kvinnen er blitt blokkert fra en redaksjon, grunnet spredning av sjikanebloggen om meg som hun igjen ble dømt for i 2018. Jeg var en av de tre angivelige psykopatene som angivelig forfulgte henne. Blogginnleggene er forfattet etter dom i denne saken.


Kvinnen: Eeh – og de store konsekvensene har jo liksom inntruffet for lenge siden.
Brage Husdal: Jah
Kvinnen: Såe – hm – hm (nynner hun?) – så det – jeg vet ikke – ææh – jeg vet ikke hva jeg skal skrive! Men hvis jeg skal dokumentere noe direkte økonomisk tap, så kan jeg ikke det
Brage Husdal: Nei

Kvinnen: Så – eh – det må i tilfelle bli oppreisning!
(Alle med det kvinnen stadig kaller «middels intelligens» skjønner vel at dette er advokatmat, og ikke noe for en etterforsker i Øst politidistrikt, gjør de ikke?
Ringer kvinnen fordi hun er ensom?)

Brage Husdal: (høres ut som om han ønsker å avslutte samtalen) Ja!

Kvinnens notat om meg lå ute – i full offentlighet – da hun hadde samtalene med Øst politidistrikts Brage Husdal. Se om du finner meg i dette, som hun også dikter meg inn i.

Kvinnen bør få 3 millioner, asså!

Kvinnen: (Sterk og klar) Og der er det jo på en måte ikke økonomisk – eh – eh – asså – eh – økonomisk oppreisning, da. Det er jo liksom – og det er jo – eh – erfaringsmessig mellom 10 og 300.000 som-m-m gis i oppreisning i dag!
(Hvor har kvinnen fått denne «erfaringen»? Hun ble selv dømt til å betale nesten 50.000 i erstatning til en annen av oss tre hun forfølger i 2019, altså to år senere.
Jeg saksøkte henne for det samme i 2014, men ble ikke hørt.)

Brage Husdal: (Fjern, høres ut som om han håper hun går over snart) Jah

Kvinnen: Så – eh – jeg mener jo hun (ler) burde betalt 3 millioner, asså, men det er nå så –
Brage Husdal: Jah – det tror jeg du ikke får, men det er nå –
Kvinnen: Neida, jeg gjøkke det

I dette sjikaneinnlegget om meg i en gruppe for å forfølge og sjikanere noen andre, innrømmer kvinnen at hun skriver alt offentlig, så alle med nettilgang skal få hennes «informasjon» om meg. Hun lyver samtidig om at hun ikke har hatt kontakt med meg siden 2009.
I telefon med politiet fremstiller hun meg som en som klarer å få lest hennes skriverier om meg, enda hun har blokkert meg, og hun later som om hun ikke skjønner hvordan dette kan skje.

Brage Husdal: Det her er det ikke jeg som skal ta stilling til, så du får bare – eh – sende det du mener er riktig, og så får – eh – (blir avbrutt)
Kvinnen: Jad- jada, da bare tar jeg et sånn – eh – tall på måfå, og så – eh – så – ja, da gjør jeg det, og så setter

Brage Husdal: Jah
Kvinnen: Ja, jeg tar det besøksforbudet først, jeg, og så sender jeg det i dag.
Brage Husdal: Ja.
Kvinnen: (andpusten av iver eller aksept) Ja, ja, flott, det, ha det bra
Brage Husdal: Hei

Kvinnen ble dømt for å oppsøke min festede tweet, og lenke til sjikanebloggen om meg. Retten understreket at hun skrev ni måneder etter min publisering, så det heller ikke her er snakk om noen retorsjon – altså å ta igjen, eller forsvare seg. Det er enda et utslag av hennes forfølgelse av meg, uten foregående aktivitet fra min side.
Til tross for at kvinnen ble dømt for å oppsøke min festede tweet med lenke til sjikanebloggen om meg ni måneder etter, ble jeg funnet skyldig i brudd på besøksforbud ved å svare min egen tweet på denne måten som her nevnt.
Politiet innstilte straffeforfølgelsen av henne tre uker før de ila henne det første besøksforbudet, og har til dags dato ikke straffeforfulgt henne for de talløse, eklatante bruddene på kontaktforbudene.
Det jeg er dømt for, er ikke noe brudd, og det sa Brage Husdal også i den første telefonsamtalen kvinnen publiserte: Jeg har tilsvarsrett.
Særlig til mine egne tweets, og når hun dømmes for det jeg i sin tid oppfordret henne til å fjerne, kan jeg ikke pådømmes.
I en fungerende
rettsstat.
(Men vi har hennes venn Elsebutangen.)

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..