Brage Husdal: Et besøksforbud må gå begge veier!

Kvinnen som forfølger meg, har publisert en rekke samtaler hun har hatt med ulike ansatte i politiet — om meg.
Her er utskrift av samtalen med Svein Brage Husdal i Øst politidistrikt 19. januar 2017, etter at han hadde forsøkt å forkynne et besøksforbud til meg: jeg skulle ha forfulgt og plaget kvinnen ved gjentatte henstillinger om å slutte å skrive om meg i sosiale medier, og å la meg, min familie, min arbeidsgiver og mine venner være i fred! Øst politidistrikt ga henne medhold i at det var galt av meg. Heia!

Dette opptaket ble publisert offentlig første gang da kvinnen hadde fått forkynt dom for sin forfølgelse av meg, 19.03.2018. Siden har hun publisert det igjen en rekke ganger, og jeg har skrevet det ut. Jeg skjønner at Øst politidistrikt er sure over å bli eksponert, og forsøker å hindre det gjennom å ilegge meg besøksforbud etter besøksforbud mot damen

Irene Hov publiserer at Bruun ber henne slutte å forfølge henne
Kvinnen publiserer mine fortvilte mailer, hvor jeg ber henne slutte å forfølge meg og familien. Politiadvokat Daniel Sollie utelot dette fra sin saksfremstilling, og snudde saken på hodet: jeg forfulgte kvinnen!

Kvinnen publiserte stadig mine henvendelser om å slutte forfølgelsen av meg, mitt og mine. Øst politidistrikt mente jeg begikk hensynsløs atferd ved å be kvinnen ha seg ut av livet mitt, og ila meg besøksforbud!
Kvinnens publisering er brudd på det tredje besøksforbudet hun var ilagt.
Hun straffeforfølges ikke.

Brage Husdal og min forfølgers telefonsamtale 19.01.2017

BRAGE HUSDAL: Hun snakket om noe du har lagt ut på sosiale medier, som hun mener å ha tilsvarsrett på. Nå vet ikke jeg hva du eventuelt har lagt ut om henne.

(Dette indikerer at politiet ila meg besøksforbud uten kjennskap til saken. Hvem ga ordre om dette?)

KVINNEN:  Ja, hun sier veldig mye. Alt er jo beskrevet i anmeldelsen. Hun har forfulgt meg, det er tilnærmet tortur.

BRAGE HUSDAL: Ja, jeg er kjent med forhistorien der. Men har du noe på nettet nå som omhandler henne?

(Brage Husdal sier han er kjent med forhistorien, etter å ha innrømmet at han ikke aner hva kvinnen har lagt ut på nett om meg …)

Kvinnen hadde personlig kontakt med den mangeårige topplederen i Øst politidistrikt, politiinspektør Jens Elsebutangen, inntil han måtte fratre våren 2018. Da han var ordinær politiadvokat under sin kvinnelige etterfølger i omtrent fem minutter, hadde jeg fred – for ham. Så ble han utnevnt til fagansvarlig i Ski, og sirkuset begynte igjen.
Kvinnen publiserte hans mail til henne om at han ikke lenger kunne ta imot hennes mange anmeldelser av meg.
Hvorfor hun etablerte kontakt med ham? Hun går systematisk etter sine ofres uvenner. Samarbeidet med Elsebutangen har for hennes vedkommende vært en suksess. Mailen fra Elsebutangen som hun publiserte, ligger her.

KVINNEN:  Ja. Det må jeg ha, det må jeg ha. Det er det eneste motstykket til alt hun sprer om meg. Senest i går – senest i går –

BRAGE HUSDAL: Ja men – hør nå her – hø-hø-hør nå her –

Kvinnen påstår hun bare skriver om det jeg har gjort mot henne.
Skjermdump 07.10.2019

KVINNEN:  Ja

BRAGE HUSDAL: Du har fått et besøksforb- hun har fått et besøksforbud mot deg, og det gjelder faktisk begge veier. Hun sa at hun skulle respektere det her, hvis du sletter det du har lagt ut om henne på sosiale medier.
(Som jeg skrev til KVINNEN 11.01.2017, 8 dager før. Jeg hadde på eget initiativ fjernet det jeg fant, i håp om å få lov til å sørge i fred. Kvinnen ble så provosert at hun anmeldte meg. Jeg ble dømt for titler i bloggen med tilsvar til kvinnens offentlige omtale av meg i 2018, uten at det kommer frem at bloggen var lukket. Det er heller ikke nevnt at jeg kun tok til motmæle.
Bloggen ble derfor gjenåpnet i 2018, og jeg ble anmeldt for den igjen. Problemet er at man ikke kan dømmes flere ganger for det samme, så nå må hun leve med at den ligger åpent tilgjengelig. Kvinnen er senere dømt flere ganger for sjikanebloggen sin, i ulike saker.)

Hvis ikke så har hun tilsvarsrett, og det er jeg faktisk tilbøyelig til å være enig i.
Når hun har fått et besøksforbud, så må du også slette det mot henne, for det er – et besøksforbud gå begge veier.

Hvis ikke så har det ikke så stor verdi.

Kvinnen lyver offentlig om meg på Facebook to uker før denne samtalen med Øst politidistrikts Brage Husdal. Jeg skal ifølge dom ha svertet kvinnen på uspesifisert vis privat overfor tre personer. Øst politidistrikt og Follo tingrett mente at det kunne likestilles og endatil var verre enn kvinnens offentlige publiseringer om mine private forhold, forøvrig stort sett oppdiktede.

KVINNEN:  Ja, jeg – eh – jeg skal gjøre det. Men jeg vil bare si en ting når det gjelder det, og det er at det er utallige mennesker som har inngått sånne gjensidige avtaler om å gjensidig slette/ikke skrive og sånne ting, for det atte – og – og – det eneste man oppnår, det er at det – det er ikke noe motvekt – eller – eh – det ække no’ – det eneste man finner på nett – det er hva hun sprer.

Og seneste i går – asså jeg har bare skrevet hva hun har gjort mot meg!
(Hisser seg opp)
Ikkeno’ annet!

Kvinnen ble dømt for kontakten med min arbeidsgiver. Jeg sa opp jobben med virkning fra 01.09.2016.
Skjermdump fra 11.10.2019
– Asså jeg har bare skrevet hva hun har gjort mot meg, løy kvinnen til Svein Brage Husdal. Her fra 18. mars 2016, hvor hun var ekstremt aktiv. Jeg har dokumentert 29 ulike postinger om meg bare fra denne datoen.

BRAGE HUSDAL: (Forsøker å komme til orde) Ja, og da kaster du bensin på bålet.

KVINNEN (svært opphisset): NEI, jeg gjør ikke det! Jeg gjør ikke det! Jeg gjør ikke det!

Kaster ikke bensin på bålet, påstår kvinnen. Skriver kun om det jeg gjør mot henne, påstår kvinnen.
Skjermdump 11.10.2019, kvinnen påstår i falsk anmeldelse publisert 23.03.2020 at jeg har «jukset» og «manipulert» dato for skjermdump, og dato under hennes profilbilde. Da jeg ble kjent med publiseringen, dokumenterte jeg dette gjennom ny lagring i webarkiv april 2020.

BRAGE HUSDAL: (forsøker å komme til orde, de snakker i munnen på hverandre) Det er din påstand – men men så lenge – da da kommer jeg til å så  – hvis du ikke sletter det du har mot henne, så kommer ikke hun til å respektere besøksforbudet, og da kommer det til å – også til å – å – ha noe å gjøre med hvordan vi kommer til å behandle et eventuelt brudd på det besøksforbudet!
Et besøksforbud gå begge veier, eller så er det bare bortkasta – eh – papir!

Kvinnen skrev til politiet at profilen «Hans Jørgensen» tilhørte meg. Her er hun ilagt det første besøksforbudet mot meg. Denne falske anmeldelsen medførte at jeg ble ilagt nytt besøksforbud, som jeg siden skal ha brutt!
«2. mai 2017
Att: Daniel Sollie. Nye overtredelser på kontaktforbudet.
Vedlagt er lenke til mistenktes overtredelser i helgen med falsk profil, «Hans Jørgensen» i en gruppe mistenkte er blokkert fra. Og ytterligere tre brudd. Tilsammen 4 brudd på besøksforbudet.
Mistenkte som Hans Jørgensen«
Også dette er behørig lagret i webarkiv, så det er lett å bevise at jeg er dømt på bakgrunn av falske anklager.


KVINNEN (roet seg, iskald): Ok, sier dere at dere ikke kommer til å slå ned på brudd?

BRAGE HUSDAL: (virker desperat) Nå må du høre hva jeg sier. Et besøksforbud – fra en person mot en annen – da – da – da – da – ligger det i kortene at det må gå begge veier! (Blir avbrutt)

Kvinnen ble ilagt det første besøksforbudet mot meg 2. mai 2017. Dette er brudd.
«2. mai 2017
Att: Daniel Sollie. Nye overtredelser på kontaktforbudet.
Vedlagt er lenke til mistenktes overtredelser i helgen med falsk profil, «Hans Jørgensen» i en gruppe mistenkte er blokkert fra. Og ytterligere tre brudd. Tilsammen 4 brudd på besøksforbudet.
Mistenkte som Hans Jørgensen»
Jeg ble funnet skyldig i brudd på besøksforbud, basert på kvinnens dokumentert falske anmeldelse. Hun oppsøkte selv profilen hun anmeldte meg for å stå bak, og så trodde Øst politidistrikt på hennes fremstillinger. Det er vel for vanskelig å lese det som er dokumentert i anmeldelsene, blant annet for falsk anklage.Kvinnen vil ha meg tiltalt for alvorlig personforfølgelse, spiller dum

KVINNEN:  Kanke du bare fortelle meg – hva som er i det besøksforbudet – for jeg kan ikke – ehm – jeg kan ikke lovteksten – eller – kan ikke – hva er det som – eh – hva er det som er brudd?

For det – eh – det er jo mye – er det ikke ny – eh – ny lov etter – eh – 2016(?)?

Kvinnen gjorde seg dum i samtalen med Svein Brage Husdal, og lot som om hun ikke kjente til den såkalte stalkingparagrafen – som hun har publisert rikelig om, med anklager om at jeg forfølger henne, og at det er brudd på samme. Dette ligger ute enda.
Skjermdump 11.10.2019. 23.03.2020 anmelder kvinnen meg falsk igjen, og anklager meg for å jukse og manipulere med datoene. Hun vet at jeg aldri gjør det, for hun har selv beskrevet meg som en «en jævel til å dokumentere». Alle skjermdumper er derfor dokumentert i webarkiv. Tidslinjene mine til politiet inneholder derfor lenker til webarkivene, i tillegg til lenker til utskrift. Det skal godt gjøres å klare å jukse.

BRAGE HUSDAL (har fått ny energi): Ja, hun har ikke lov til å ta – jeg kan lese opp det som står i besøksforbudet –

KVINNEN:  Ja!
(Pause, gjør seg dum igjen)
Ja, hvis jeg skjønner det – i hvert fall  …

Skjermdump 11.10.2019. Lenken i innlegget.

BRAGE HUSDAL (sterk og klar igjen): Hun – med hjemmel i straffeprosessloven § 222 A

KVINNEN (bekreftende): mm

BRAGE HUSDAL: – forbys (mitt navn) – adresse bla-bla-bla sånn og sånn – å oppsøke, å forfølge, og på noe vis å ta kontakt med (kvinnen).

KVINNEN (bekreftende, svakt): mm

BRAGE HUSDAL: verken personlig, eller gjennom telefon, tekstmelding, epost eller annen elektronisk meddelelse.

KVINNEN (bekreftende, svakt): mm

BRAGE HUSDAL: – brev, postkort, eller annen skriftlig meddelse – eller gjennom tredjemann.
KVINNEN (bekreftende): mm

Dette er enda et brudd på det TREDJE besøksforbudet kvinnen ble ilagt. Både egen omtale og kontakten via venninnen er klare brudd på besøksforbudet.
Jeg ble hånet og trakassert av disse to da
min kjæreste døde.
Politiet nekter å straffeforfølge henne.

BRAGE HUSDAL det her blir gjennom – eh – kan du tolke gjennom annen elektronisk meddelelse
KVINNEN:  Ja. Ehm –

BRAGE HUSDAL (intens): Det må gå begge veier, altså!
KVINNEN:  ja! Ja, ja! Ja!

Ja, det var det, da. Et besøksforbud må gå begge veier …

Skjermdump: 11.10.2019. Et besøksforbud gå begge veier, tryglet Husdal.

Fra sjkanebloggen kvinnen ble dømt for 19.03.2018. Her snur hun saken på hodet, og anklager meg for å gjøre dette mot henne. I retten 4. januar 2018 fikk vi vite at politiet var godt kjent med henne. Dette har hun også skrevet om på bloggen: hun skal ved noen anledninger være blitt pågrepet av politiet, lagt i håndjern og tatt med til legevakt for blodprøver. Barna hennes skal også være blitt hentet av barnevernet noen ganger.
Til tross for sine skriverier om hennes familie, meg og mine private forhold, anklager hun andre for å krenke henne ved å publisere innlegg hun lyver om at hun skrev i en hemmelig gruppe med bare fire medlemmer – og hvor jeg skal ha klart å lure meg inn – via falsk profil, for der å skjermdumpe sjikanen av en psykolog som til slutt saksøkte henne på grunn av forfølgelsen. Jeg har aldri vært medlem av noen hemmelig gruppe med fire medlemmer, og i hvert fall ikke med falsk profil.
(Skjermdump fra arkiv -sjikaneblogginnlegg som kvinne lenker til i
Twitter-innlegg tilgjengelig på nett 11.10.2019.)

BRAGE HUSDAL: Jeg har avtalt å snakke med henne etter klokka tre i dag, og –  og – og sa til (meg), og i mellomtiden så skal jeg ringe og snakke med deg, og – for hun – for hun – eh – hadde tilsvarsrett, som hun sa, så lenge du har ting liggende ute (blir avbrutt)

KVINNEN:  Nei, hun har ikke det! Hun har ikke det! Det er feil!

BRAGE HUSDAL (nærmest trygler): Næmen – næmen – men – men – du hører hva jeg sier – (blir avbrutt)
KVINNEN:  Ja, men kanke jeg bare – kanke du  bare høre på meg en gang nå – nå – nå – vær så snill å gjør det –
BRAGE HUSDAL: Ja

Jeg ble truet med offentliggjøring av mine private forhold, Jens Elsebutangen og hans lojale politiadvokater ga henne rett: jeg forfølger henne når jeg en sjelden gang har tatt til motmæle, primært privat.

KVINNEN (puster seg opp, glemmer åpenbart å spille dum): Det ligger altså tusenvis av treff på mitt navn, som sier at jeg er et psykiatrisk kasus, jeg er kriminell, jeg er ond, jeg er psyk, og det er barnevernhistorie, det er historie med min eks-mann, det er min familie, det er – altså det er (blir dramatisk av sin egen historie) – mitt privatliv er brettet ut på nett!

26. oktober 2018 publiserte kvinnen dommen mot henne selv, uanonymisert, til tross for at det står klart at den ikke kan spres uten anonymisering. Hennes kommentarer står i rødt. Brudd på det TREDJE besøksforbudet, hun blir ikke straffeforfulgt.
Min anonymisering.

BRAGE HUSDAL: Hm
KVINNEN:  Så har jeg skrevet en blogg (kommer åpenbart på at det nå kan være lurt å perse noen tårer) hvor jeg forteller om dette.

Kvinnen bryter det tredje besøksforbudet. Her trakasserer hun i tillegg en av politidistriktes ansatte, og det viste seg samme høst at hun har slått seg sammen med den stalkingdømte kvinnen, og samarbeider med henne.

(Kvinnen ble veldig krenket da bloggen ble betegnet som en sjikaneblogg i dom 19.03.2018.)

BRAGE HUSDAL: Jah!

– Hvis du ikke slutter å omtale meg nå, (…)
Alle mine mailer til kvinnen inneholdt det samme: slutt å skrive om meg, min familie, mine venner, min arbeidsgiver, la meg og mine være i fred.
Hun publiserte dette, og anmeldte meg for hensynsløs atferd. Det er da ikke hensynsløst å be folk la en være i fred? Vi har ingen roller i hverandres liv, bortsett fra kvinnens nærmest besettelse av meg.

KVINNEN:  Sånn at folk vet hvorfor hun ringer de, hvorfor skriver hun til de, hvorfor terroriserer hun mine venner og kjente
(Kvinnen avviser alltid at hun kjenner disse menneskene når hun blir konfrontert med sine angivelige «venner» i retten)
– fordi atte – før jeg skrev den bloggen –
(blir veldig rørt av egen historie, med 4248 nære «venner» på Facebook)
– så mistet jeg nesten hele nettverket mitt – (presser den første tåren) – for det var ingen som fant noen motvekt til det hun skrev!

Forstår du at dette her (bloggskrivingen) er det som har fått meg til å overleve siste året!?

(Blir dramatisk av eget narrativ. Hun har skrevet sjikanebloggen i to år på dette tidspunktet. Hva overlevde hun på før, mente hun? Kvinnen har i mange år markert seg som netthetser. Søk på hennes navn gir – noen treff – fra mennesker hun har plaget.)

Dette innlegget med tilhørende sjikanetråd lå ute hele tiden mens jeg var ilagt besøksforbud. Jeg ble ikke hørt, da jeg var den første som saksøkte henne for å få fred. Den neste vant frem.

Så det du ber meg om nå – (bevrende stemme) – det er faktisk å så ta av meg redningsvesten og så gå ut på dypt vann. Det er det du gjør (glemmer åpenbart å gråte, og blir kommanderende igjen snerrer)
Duerklaroverdet?!

(Arbeider seg opp i nytt drama, går igjen inn i rollen som offer)
Jeg har akkurat fått melding fra en organisasjon – (pust og pes, presser tårer) – som hun har terrorisert så jævlig – det var i går! Atte de har satt advokat på saken!

(Kvinnen synes åpenbart hun har nådd en ny dramatisk høyde)
Dette mennesket er livsfarlig!

 (Presser tårer, og hikster som et barn)

Hun koster samfunnet millioner av kroner! (Hvilket kvinnen eventuelt er den viktigste årsaken til …)

Det er helt forferdelig, hun har vært part i (arbeider seg mot hysteri, tror hun kanskje på vrøvlet sitt her?) hvert fall femti  rettssaker!!!

Jeg har 40 saksnummer!!!

(Presser tårer i stadig dårligere forestilling)

Skjermdump 11.10.2019 – om venner og påståtte venner av meg. Innlegget det lenkes til.

Og så ber du meg (dramatisk gisp) om å så slette det eneste som forteller (påtatt skjelvende stemme) hva hun gjør! (Åpenbart krenket. KVINNEN ble dømt for TO av de da ATTEN sjikaneblogginnleggene om meg 19.03.2018.)

Den eneste som faktisk har tørt (hikst) åsså gå ut og gjøre noe med det!

Dette innlegget lå ute da samtalen med Svein Brage Husdal fant sted. Trolig fjernet fra offentlig visning etter ny dom for forfølgelse 11. juni 2019.

Så jeg (kunstig gisp) har faen meg betalt så jævlig med min egen helse på dette herre!

BRAGE HUSDAL: Ja, nei, det jeg prøver på er – eh – jeg prøver å forholde meg profesjonelt opp mot det besøksforbudet – (blir avbrutt av den liksom-hikstende kvinnen)

KVINNEN:  Ja, men Follopolitiet må gå inn saken og se hva hun gjør! (Hulker som et barn som presser tårer)
Jeg har bare skrevet om hva gjør hun mot meg!

– Jeg har bare skrevet om hva gjør hun mot meg, løy kvinnen til Svein Brage Husdal halvannet år før hun brøt besøksforbudet med sjikanen av meg ved min kjærestes bortgang. Eller mente kvinnen at min avdøde kjæreste også var stjålet fra henne?

Hun forfølger meg!
Hun trakasserer meg!
Hun torturerer meg!

Min anmeldelse fra 02.05.2016, som politiadvokat Nina Sofie Gjersøyen henla på bakgrunn av dokumentfalsk: ikke grunnlag for å etterforske. Det er denne kvinnen ble dømt for 19.03.2018:
– Som opplyst i telefon flytter jeg nå til en for henne ukjent adresse, og vurderer å bytte navn. Jeg orker ikke mer.

(Burde ikke den brave etterforskningslederen har stilt noen spørsmål om HVORDAN den angivelige forfølgelsen, trakasseringen og torturen arter seg …?)

En av kvinnens publiseringer av telefonsamtalen. Denne publiseringen ble endret 27.09.2018, og innholdet erstattet av min private samtale fra lenge før jeg visste om kvinnens eksistens.
Politiet nekter å straffeforfølge henne for den vedvarende forfølgelsen.

(arbeider seg ytterligere opp i drama)
Og hun på sin side skriver om hele mitt privatliv!
(Dom 19.03.2019 viser at det er KVINNEN som publiserer mitt privatliv, og at jeg har tatt til motmæle en sjelden gang.)

(Nærmest hysterisk, blir uforståelig)
Jeg har aldri gjort (henne noe?) – jæ – jæ – jeg orker ikke det mennesket mer!!!
(Helt hysterisk)

Personlig synes jeg disse truslene som kommer fra hennes angivelige «nettverk» i sosiale medier, er så skremmende at jeg 01. september 2016 flyttet til egenadministrert hemmelig adresse, og sa opp jobben fra og med samme dato – se faksimile fra anmeldelse over.
8. april 2019 informerte kvinnen Agder lagmannsrett (og en rekke andre) om at hun hadde byttet etternavn av frykt for en annen enn den avbildede tidligere hjelperne i forfølgelsen av meg. Hennes «venner» er ikke helt ufarlige, men politiet nekter å straffeforfølge henne.

BRAGE HUSDAL: Nei, nei, jeg skjønner det. Og hun – eh – jeg kjenner jo ikke hele forhistorien, men jeg vet jo at det (blir avbrutt av kvinnen, som fortsatt er hysterisk)

KVINNEN:  Jamen nå må dere sette dere inn i det, for hun har holdt på å terrorisere folk i 16 år!

(Hvorfor mener hun at jeg ikke begynte med det tidligere? Hvorfor liksom bare 16 år, hvorfor ikke 30 år? Hva fikk meg til å begynne med den angivelige forfølgelsen? Hvorfor er hun den eneste som angivelig er plaget?)

Skjermdump fra kvinnens sjikaneblogg om meg. Jeg har aldri stått bak den omtalte siden, som er en tidvis hysterisk morsom parodi på hennes notoriske netthetsvenninne. At de to samarbeider i forfølgelsen av hverandres ofre, er i seg selv svært alvorlig, men Øst politidistrikt nekter å straffeforfølge kvinnen.
Innlegget er enda et av de talløse bruddene på kvinnens etter hvert FIRE besøks-og kontaktforbud mot meg.
Hun straffeforfølges ikke.

BRAGE HUSDAL (trygler): Men – men – nå må du også høre på meg. Men å møte henne i noe konfliktråd som hun ønsker – det er uaktuelt for deg – ?

KVINNEN (fnyser – blir totalt hysterisk): Det er helt uaktuelt! Det er så uaktuelt som – jeg dør før jeg møter henne noe sted –

BRAGE HUSDAL: Ja. Ja, det er tydelig – (blir avbrutt)

Anklager om å komme hjem og sitte og spionere på kvinnen

KVINNEN:  Hun kommer hjem og sitter og spionerer på meg, hun kjører rundt huset mitt – fy faen, vet du hva? Det er helt ufattelig at ikke dere har stoppet henne for lenge siden! Ja!

(23.03.2020 publiserte kvinnen en anmeldelse av meg fra sin advokat, en tidligere statsadvokat. Han skriver følgende, som slår hennes egne løgner ihjel:
(Jeg) har ingenting med (kvinnens) privatliv å gjøre. (Jeg) kjente ikke (kvinnen) i 2007 og har aldri truffet hennes barn eller vært hjemme hos (kvinnen).
Jeg ble anmeldt for å ha sittet hjemme hos dama, og spionert på henne – i 2017. 2. juli 2019, tre uker etter siste dom mot hans klient for forfølgelse av en av de andre hun forfølger, skrev den tidligere statsadvokaten dermed at hans klient løy.
Jeg har truffet enkelte av kvinnens barn, hvilket hun har omtalt offentlig på en måte ingen av partene som var til stede kan bekrefte.
Jeg har aldri hatt noe med kvinnens privatliv å gjøre, men har fått mitt eget brettet ut på nett av kvinnen gjennom mange år, uten at politiet straffeforfølger henne for dette. Det skulle vært meg: jeg hadde vært fengslet for mange år siden.)

BRAGE HUSDAL: Jamen (blir avbrutt, til tross for at han strammet seg opp)

KVINNEN (like hysterisk): Faen, vet du hva? Det er helt ufattelig at dere ikke har stoppet henne for lenge siden, ass! Det er helt utrolig (presser noen tårer) hva dere utsetter meg for (mye gisping og pusting) –

Monsteret er altså meg … Brudd på idømt kontaktforbud OG det ANDRE besøksforbudet.
Øst politidistrikt nekter å straffeforfølge henne, men hun skal være bøtelagt på nytt i 2019 for forfølgelsen av meg. Ble du overrasket over at politiet har holdt det skjult for meg, til hun selv avslørte det?
Jeg aner ikke hvilken sak det dreier seg om.

BRAGE HUSDAL: Eh – eh –hør nå her, nå ble jeg kjent med den anmeldelsen i dag, (overdøves) kjent med det besøksforbudet –  (blir avbrutt)

KVINNEN:  Nei, det er du ikke (presser flere tårer, gisper dramatisk) for du har (henlagt?) flere anmeldelser som jeg har fått sendt inn. Brage Husdal – tror du ikke jeg husker navnene på dere?

(Faller helt ut av offerrollen, og blir kommanderende og truende)

Ikke prøv å – ikke kødd med meg nå, altså!

BRAGE HUSDAL: Den saken her med det besøksforbudet – ble jeg kjent med i dag.
(Hvor kom den fra, og hvem besluttet besøksforbud?)

Det er – eh – (trygler) – du kanke benekte det?!

KVINNEN:  Nei

BRAGE HUSDAL: Ja, jeg har – eh – nå ringt (mitt navn) – oooog (blir avbrutt)

KVINNEN (kommanderer): Dere må slutte å ta henne alvorlig!

BRAGE HUSDAL: Hæ?

KVINNEN:  Dere må slutte å ta henne alvorlig!!

Jeg trodde at besøksforbud skulle beskytte meg mot kvinnens vedvarende forfølgelse og omtale. De gjorde jo alt bare verre. Her publiserte hun mine private forhold, til tross for at hun var ilagt det tredje besøksforbudet, og fortsatte å inngi sine falske anmeldelser av meg for angivelige brudd. Behov for besøksforbudene jeg var ilagt falt jo bort i det øyeblikk hun gjenopptok omtalen av meg. Hun fjernet heller aldri sjikanen av meg på Facebook og Twitter, før rettssaken hvor hun ble dømt i 2018.
Brudd 3. besøksforbud, ikke straffeforfulgt.

BRAGE HUSDAL: (Uforståelig – banner han?) Ja – vi må – jeg skal forholde meg til saken her nå, jeg har ringt og – og – og – har henne inn til avhør – eeeeeh – og – (…) er kjent med det besøksforbudet, over telefon inntil vi får forkynt det skriftlig.

KVINNEN:  Mm (Snøfter)

BRAGE HUSDAL: Eeh – ja. Men – eh – men jeg lover ingenting åssen avtale jeg får til med henne nå – (blir avbrutt)

KVINNEN:  Eh ja, asså jeg – jeg – jeg kan lukke den bloggen, men jeg sletter den ikke, jeg lukker den sånn at ingen har innsyn, fordi hun kommer ikke til å slette ting som hun har skrevet om meg – hun – hun kla- hun – altså det er så massiv spredning (kommer på at tårer lønner seg igjen, og legger på noen) at hun klarer det ikke! Å hente inn alt sammen! Det er helt umulig!

BRAGE HUSDAL (forsøker å komme til orde, trygler): Ja, ja, ja – du – du – det her – det her – det var et godt forslag!

Nå er du mye mer kjent med hvilke muligheter du har (blir avbrutt)

KVINNEN:  Ja  – ja, jeg kan stenge den for innsyn, og så – og så – og så – også blir det forjævlig så må jeg åpne den igjen, altså – fordi atte folk finne informasjon og eneste grunn til atte nå denne organisasjonen har funnet  meg (sutrer igjen), det er bloggen! Fordet at vi er nødt for å finne hverandre!

(Informasjonen kvinnen mener «må» ligge ute, inkluderer min private korrespondanse med min egen far fra 2009 og fra 2016, et halvt år før hans bortgang, lydopptak av telefonsamtale mellom meg og en fra en sterkt kvinnefiendtlig organisasjon som liksom taler fedres sak, vedrørende hans deltakelse i kvinnens forfølgelse av meg, stadige advarsler mot meg til tross for besøksforbud, helseopplysninger og opplysninger om mine voksne barns familieforhold og private affærer.
Hvem trenger denne «informasjonen»? Hvorfor beskyttes jeg ikke mot disse eklatante krenkelsene av min rett til privatliv, respekt for min korrespondanse og annen kommunikasjon, men straffeforfølges for å ta til motmæle eller kritisere politiet?)

BRAGE HUSDAL: Hør nå her, ja – hør nå her! Nå kommer jeg til å si til henne at du har – eh – at den – eh – bloggen er borte – eh – og – og da – og men at  den er fortsatt stiller tydelig krav til henne nå – (et eller annet som blir borte  i mumling) – får vi jo se – at hun må slette og fjerne alt som eh – omhandler deg – og – og – og – hvis det – om hun da ytrer seg om deg nå på nytt

KVINNEN (glad): Mm!

BRAGE HUSDAL: – så må det betraktes som et brudd på det besøksforbudet.

(Burde ikke brave Brage Husdal ha sjekket at kvinnen fjernet sin fortsatt offentlige sjikane av meg først? Jf. tweeten hun ble dømt for, som lå til samme dag som vi var i retten i 2018. Jeg ble dømt for angivelig brudd på besøksforbud da jeg besvarte min egen tweet: Burde ikke denne oppfordringen vært fulgt? Kvinnens grove sjikane skulle jeg måtte leve med, og jeg var liksom fratatt retten til å si noe imot. Der har du Øst politidistrikt.)

KVINNEN:  Ja.

BRAGE HUSDAL: Eeeeh. Ja. Vi gjør et forsøk, og så – og så hører vi fra deg hvis det – hvis du  opp- ser noe brudd. Men eh – da må du – så lenge at du – hvis hun klarer å forholde seg til det –

KVINNEN:  Ja!

BRAGE HUSDAL: Hun klarer å respektere det, så må ikke du la deg friste til å – å –

Nå har jeg ikke brutt loven. Alle har lov til å ta til motmæle, og kvinnen er enda ikke straffeforfulgt for et eneste av de talløse bruddene på de etterhvert fire kontaktforbudene.

KVINNEN:  Nei, asså kjære vene – jeg skri- jeg hakke skrevet (opphisset) – jeg har skrevet en status – det var 4. januar, og før det så er det – det er – det er faen meg mange måneder siden – men hun skriver daglig om meg! (hysterisk igjen)

ETT av innleggene fra 4. januar 2017, som hun vedkjenner seg i samtalen med Svein Brage Husdal. Dette lå ute til rettens behandling 03. januar 2018. Jeg ble allikevel ilagt flere besøksforbud mot min forfølger. Her har vi nok Øst politidistrikt på sitt beste. Hun ble dømt for spredning av sjikanebloggen om meg.

BRAGE HUSDAL: Ja! Men det – det – eh – (må gi opp)

KVINNEN (hysterisk): Det er asså så himmelvid forskjell, asså – atte jeg – jeg tror jeg forsv- er ute å forsvarer meg i en prosent av tilfellene som hun gjør mot meg!!

(Ifølge hennes egen ulovlige publisering av ikke-anonymisert dom, så forsvarer hun seg ikke, men hun forfølger meg helt uten grunn. Som også vist gjennom noen av skjermdumpene her. Spesielt grotesk er det hun gjorde ved min kjærestes bortgang. Så langt har politiet beskyttet henne mot straffeforfølgelse, men det er så grotesk, at det ikke får passere, om det så skal følges opp med privat straffesak.)

Brage Husdal: du kjenner den dama der bedre enn meg!

BRAGE HUSDAL: Ja, skjønner, skjønner.
Men – eeeh – du kjenner den dama der bedre enn meg, men eh – jeg gir det et forsøk nå – (blir avbrutt)

KVINNEN:  Jeg kjenner henne ikke, vet du, jeg bare – jeg bare – jeg bare kjenner den derre sadistiske tortur- eh – siden av henne, så det – eh – jeg har truffet henne  – jeg har truffet henne to ganger!

(Hvorfor «informerer» da kvinnen verden om meg, med sin database av mine private mailer til min egen far(!), blant annet fra et halvt år før hans død, om at jeg ikke hadde et forhold til mannen jeg hadde et forhold til inntil hans bortgang, om min arv som hun mener at hun fikk hindret at jeg fikk gjennom sin blogging(!), om min uoverensstemmelse med en privatetterforsker som opptrådte useriøst, og som hun også mente baserte sin manglende seriøsitet på hennes sjikaneblogg(!), hvorfor «informerer» kvinnen mine venner om meg – når hun ikke kjenner meg, liksom?
Jeg forstår hvorfor hun ikke blir kvitt diagnosen hun angivelig ble gitt for 11 år siden. Vanligvis er det uproblematisk å innhente en såkalt second opinion, men ut fra kvinnens egne publiseringer gjennom årene, ser alle fagfolk ut til å være helt enige i den saken.)

BRAGE HUSDAL: Ja, du skjønner hva jeg mener (blir avbrutt)

KVINNEN:  Ja, ja, jeg veit jo åssen hun opererer, men det (snakker i munnen på hverandre)

Ja, men jeg kan bare – bare – eeeh – gi deg en – eh – ett punkt til, som dere kanskje må være forberedt på – det er atte hu- når – når hun få- oppnår en sånn derre – atte ja da skal – da er vi enige om en gjensidig slette- a – eh – krav-sånt, ikke sant – så – så kommer det til å bli et evig jag hvor hun ringer og forteller at hun har sett noe eller funnet noe eller opplever noe som brudd på akkurat det der!

Et av kvinnens talløse brudd på besøksforbudene mot meg, med omtale av mine private forhold. Politiet nekter å straffeforfølge henne.

Anmeldelsene av meg for angivelige brudd på de grunnløse besøksforbudene mot kvinnen som har ødelagt livet mitt gjennom sin regulære personforfølgelse, viser at dette var en projeksjon av hennes eget. Blant annet ble jeg anmeldt for å være så stygg, så stygg, at jeg ikke måtte få være på Twitter – direkte til politiinspektør Jens Elsebutangen, og med kopi til en rekke av de større avisene!

BRAGE HUSDAL: Ja, men det – da får hun nå ta kontakt med og forholde seg til meg, så – så (blir avbrutt)

KVINNEN:  Ja, det går – det er dere det går utover, asså, for atte hun – hun – hun dikter opp ting som – asså hun opplever at det er gjennom tredjepart – da finner hun ut det atte hvis jeg har skrevet om en hun kjenner –

Eh, ja, når man går etter mine venner på denne måten, så er det jo grunn for politiet til å revurdere sin saksbehandling, er det ikke …?
Skjermdump hentet ut oktober 2019, og innlegget er fra 18. mars i år, 2019. Ifølge den tidligre statsadvokaten som anmeldte meg falsk 02.07.2019, så har vi ikke felles omgangs-/bekjentskapskrets. Det er vel derfor hun kontakter og sjikanerer mine venner og bekjente, familie og tidligere arbeidsgiver i ett sett …

BRAGE HUSDAL: (bekreftende grynt)

KVINNEN:  Ikke sant, så er det – ja – du kommer til å skjønne (snakker så fort at sluker ordene) – men atte poenget er atte – asse – ehja – asså jeg tror at den eneste måten å hamle opp med henne på, det er å fortel- gi henne ordre!
(Stemmen skifter, blir intens insisterende)
Be henne holde kjeft! Rett og slett, asså!

BRAGE HUSDAL: jada, og jeg kan være tydelig i det  – eeeeh – men om det – på noen virker det, på andre virker det ikke. Jeg skal gjøre et ærlig, tappert forsøk – (blir avbrutt)

Kvinnen var åpenbart rasende over at jeg ikke forfølgerhenne, og derfor ikke vil vite noe om henne, og ikke vil at hun skal bli fortalt om meg. Brudd på det TREDJE besøksforbudet, republisering av den gamle sjikanebloggen, innlegg fra 2015. Politiet straffeforfølger henne ikke.
Mannen jeg skulle ha plaget, er den angivelig stjålne kjæresten.

KVINNEN:  Ja. Ja, jeg tror at det er det eneste som virker på henne, men jeg  – eh – jeg vet ikke, jeg hakke prøvd, men –

(Hva har da hensikten med de talløse angrepene på meg vært, når hun påstår at hun utfører dem for å forsvare seg? Vil hun si at hun er så dum at hun ikke ser når noe ikke virker, og ikke evner å endre atferd …?)

Eh – noen – noen må – asså det å være pedagogisk – forståelig – og sånn – det er helt bortkasta! (Hvordan vet hun dette, om hun vil bli trodd på at hun ikke kjenner meg …?)

BRAGE HUSDAL: Nei, men det er ikke den straffe(uklart) her –

KVINNEN:  ja, fint! (roper)
Ja, å skal jeg lukke bloggen, og såe – og så er jeg veldig glad for atte jeg har fått besøksforbud, fordi jeg – jeg – eh –

Det gikk ikke så bra i den rettssaken heller. Hun ble dømt for ærekrenkelser, og flere av blogginnleggene hun ble dømt for i den saken, var eklatante brudd på besøks- og kontaktforbudene mot meg. Politiet vil ikke straffeforfølge henne.

BRAGE HUSDAL: Ja!

KVINNEN:  Jeg er helt – eh – jeg sitter i fengsjel!

BRAGE HUSDAL: Ja, men vi gjør nå et forsøk, også – også ser vi åssen det her sparker av gårde! Okay?

KVINNEN (andpusten, opphisset): Kjempefint, kjempefint! (Peser) Takk skal du hah – ja – hadet!

BRAGE HUSDAL: Hei!

Kvinnen ble dømt 19.03.2018, og skal være straffet på nytt for fortsatt forfølgelse av meg i 2019

«I perioden fra torsdag 21. januar 2016 og frem til onsdag 4.januar 2017 publiserte (kvinnen) gjentatte innlegg omhandlende (mitt navn) på Twitter og Facebook og egen blogg, samt kommenterte på andres kommentarer, hvoretter hun blant annet omtaler henne som utilregnelig, stalker, samt retter noen av innleggene sine til (min) daværende arbeidsgiver Posten Norge AS. 

Hun truet med å publisere og/eller publiserte utleggsforretninger, rettsavgjørelser andre private opplysninger.»

«Aktor la ned påstand om at (kvinnen) dømmes for overtredelse av straffeloven (2005) § 266 til en bot stor kr 12000 subsidiært 15 dagers fengsel samt at hun idømmes kontaktforbud i forhold til (mitt navn) i en periode på 3 år regnet fra rettskraftig dom.»

«Retten finner det også klart at (kvinnen) har overtrådt straffeloven § 266 gjennom det omfang og intensitet hun har utvist i sin omtale og publisering knyttet til (mitt navn) . (Kvinnens) publiseringer fremstår som regelmessige og systematiske, og tidvis som helt selvstendige «angrep» på (meg) uten forutgående handling fra (min) sin side.

Retten peker på at det i bloggen til (kvinnen) finnes en rekke innlegg som «Hva politiet kan hjelpe deg med?!», «Om å identifisere en stalker samt om flere rettssaker.

I bloggen angis (jeg) å samarbeide med en sakkyndig i barnesak mot (kvinnen). Det er beskrevet at straffesaker mot (meg) er henlagt på grunn av tvil om (min) tilregnelighet, videre er det fremlagt straffesaksdokumenter knyttet til anmeldelser og klager fra (meg). Det beskrives videre at (jeg) har forfulgt (kvinnen), samt innlegg knyttet rettsaken mellom (meg) og (kvinnen) herunder publisering av dom, sakskostnader og utleggsforretninger. 

Retten viser til at (kvinnen) har over 4000 følgere på bloggen, og at bloggen er «ratet» slik at et google søk på

(mitt navn) vil gi et høyt treff på sjikanebloggen, og som gjør at alle som søker på hennes navn lett vil få tilgang på kommentarene til (kvinnen).

Retten viser videre til at (kvinnen) ved gjentatte anledninger har kommentert i debatter eller på twitter der hun har linket til nettstedet «(sjikanebloggen)». 

Kvinnen klagde i et intervju med Nettavisen sommeren 2019 at hun i 11 år hadde forsøkt å bli kvitt en diagnose hun mente var uriktig. Hun krever her at jeg holder meg unna – meg selv – der hun limer seg på mine tweets. Som hun ble dømt for i 2018. Legg merke til datoene fra kvinnen som urettmessig fremstiller seg som et offer for min forfølgelse. Verken jeg eller noe annet menneske med vettet i behold forfølger dama. Alle forsøker å gå under radaren hennes. Jeg som postbud(!) i nesten fem år, og sa opp på dagen da hun fant meg, og utvidet forfølgelsen til ramme arbeidsgiver også.

Blant annet 18. mars 2016 der hun som en kommentar til et innlegg (jeg) har på Twitter skriver «Men han har ikke lest din avskyelige netthets mot andre?!», slik at andre som følger (meg) ledes til sjikanen angitt i bloggen. 

Retten bemerker for øvrig at denne tweeten er en kommenter på et innlegg fra 06. september 2015 slik at det utvilsomt ikke fremstår som noen retorsjon. Det er også i tweets fra (kvinnen) lenket til «(sjikanebloggen)».

Skjermdump fra webarkiv 07.01.2018. Kvinnen fjernet tweeten hun ble dømt for samme dag som vi skulle i retten, 03.01.2018.


Det legges også vekt på at (kvinnen) fra mai 2016 og retter flere henvendelser til (min) arbeidsgiver posten ved å tagge @postennorge i innlegg rettet mot (meg) der linken til «(sjikanebloggen)» er tatt inn, og at hun foretar direkte henvendelser til @postennorge om (meg)

Det publiseres også innlegg rettet til arbeidsgiver gjennom Facebook. Videre viser retten til innlegg av (kvinnen) på Facebook der hun oppgir (mitt) navn, adresse, salgsannonsen på boligen og arbeidsforhold, samt at hun omtaler (meg) som utilregnelig med link til publisering av henleggelsesbeslutningene.

Forsvarer har anført at (kvinnens) ytringer er vernet av ytringsfriheten i Grunnloven§ 100 og EMK art 10. Etter rettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse i dette tilfellet. (Kvinnen) har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og hun synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. 

Slik denne saken ligger an, er (kvinnen) ikke vernet av ytringsfriheten. Bloggen «sjikanebloggen» er for øvrig åpen og tilgjengelige for alle på nettet samt indeksert slik at Google – søk på (mitt) navn gi treff på bloggen. 

(Kvinnen åpnet sjikanebloggen igjen helt umotivert høsten 2017, og publiserte en rekke nye sjikaneinnlegg om meg. Jeg fører det verste i regneark, som gjør det lett å finne tilbake til postene. Det er nokså vanskelig å vri seg unna de oppstillingene, særlig med lenke til webarkiv som hun nå selv har begynt å bruke.
Litt ironisk at hun føler hun må lære av meg fortsatt. Da vi hadde kontakt i 2009, var det nesten ikke måte på hvor fantastisk og flink og snill og dyktig og saklig og intelligent og morsom og god venn og til og med støttekontakt jeg var. Det snudde på dagen da jeg stilte ett eneste spørsmål om noe hun hadde sagt om eget familiemedlem dagen før, som jeg hadde tenkt ganske mye på. Det hun sa, gjorde meg svært vondt på den omtaltes vegne. Kvinnen la meg for hat. Senere har jeg fått vite at det heter «splitting»: fra grenseløs beundring hvor hun nærmest blir den hun beundrer – noe jeg opplevde som ubehagelig, og til demonisering – og i hennes tilfelle: stalking. Forfølgelse. Med fortsatt identifisering, mens hun projiserer sine egne dårlige sider over på sitt offer, og forsøker å fremstå med sitt offers gode sider. Det er virkelig sprøtt, og jeg unner ingen i hele verden å få innblikk i denne galskapen.

Jeg håper bare at Øst politidistrikt skal bli mer ryddig, og at jeg får fred fro dette mennesket. Legg henne inn, slik politiadvokat Daniel Sollie lurte på da hun ikke ville leve mer fordi jeg angivelig satt på eks-mannens fang og tvang ham til å begå selvmord og jeg samtidig var torpedo(!) for en svært kjent advokat, som vil kunne fortelle om det i en rettssak hennes venninner har informert verden om at jeg skal i i slutten av oktober. Jeg er jo spent på hva den saken handler om, siden den er ukjent for meg. Har ikke fått tiltale eller berammingsbrev en gang!)

Retten viser også til at det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende herunder (kvinnens) innlegg på twitter, Facebook, diskusjonsforum og grupper linker til «sjikanebloggen».

(Kvinnen) har forklart at hun har behov for å meddele sitt nettverk om (mitt navn) og at hun har tatt til motmæle mot de publiseringer som (mitt navn) har kommet med. 

Retten kan ikke se at det er grunnlag for å anvende en retorsjons-tilnærming i denne saken og viser blant annet til at (kvinnen) tidligere har tatt til orde for å sende en torpedo mot (mitt navn), at hun var den som hevdet det ikke var inngått noen avtale mellom partene om å fjerne innlegg i 2015, og videre til at flere innlegg ikke kommer etter umiddelbart forutgående innlegg fra (meg)

Kvinnen opphevet vår gjensidige fredsavtale. Jeg begynte med regneark på denne tiden: på en måned skrev hun drøyt 200 statuser om meg, og så kom oppfølgende kommentarer i tillegg.

«(Kvinnen) er også tidligere ustraffet og domfelles for et tilfelle av personforfølgelse. Det er de samme allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende ved straffeutmålingen for (kvinnen) som er gjengitt over. 

Også individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende med betydelig styrke, og retten viser særlig til at (kvinnen) gjenåpnet sin blogg i oktober 2017.

(Bloggen som hun lovet å stenge i samtalen med Svein Brage Husdal, mens hennes omfattende sjikane ble liggende blant annet under min tweet, på hennes Twitter-konto, hun opprettet også Google+-side for å spre sjikanen av meg der, på Facebook som er hennes hovedarena – er det 500 sider i regnearket derfra?)

Retten peker i skjerpende retning på at (kvinnen) i tillegg til å publisere innleggene på sosiale medier også har fremsatt det som kan oppfattes som trusler om bruk av torpedo, publisert (min) adresse og også tatt kontakt med (min) arbeidsgiver.«

«Retten finner at det foreligger grunnlag for å ilegge tiltalte kontaktforbud i 3 år fra rettskraftig dom i medhold av straffeloven (2005) § 57. 

Basert omfanget av krenkelsene som er fremsatt av (kvinnen), og at hun gjenåpnet bloggen i oktober 2017 mener retten det er grunn til å tro at (kvinnen) vil begå en nye straffbare handlinger overfor (meg)

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..